Demand the realisation of the Human Rights Based Approach to fisheries – through the implementation of the SSF guidelines

Lande: Bangladesh, Benin, Democratic Republic of Congo, Ecuador, Gambia, Guinea, Honduras, India, Indonesia, Kenya, Madagascar, Mali, Mauritania, Pakistan, Philippines, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Sri Lanka, Thailand, Uganda

Partner: World Forum of Fisher Peoples (WFFP)

Bevilliget beløb: kr. 3,176,228.00

Projekt start: 2/1/2016 Projekt slut: 7/15/2018 (Afsluttet)

Indsatsen skal støtte den verdensomspændende organisation WFFP (World Forum for Fisher Peoples) i at styrke deres internationale politiske position, så de bliver i bedre stand til at påvirke politiske beslutningsprocesser og derigennem sikre en menneskerettighedsbaseret tilgang til fiskeri på globalt og nationalt plan, og dermed bekæmpe miljømæssig uretfærdighed. Strategien retter sig mod to komplementerende mål: 1) At støtte WFFP i at deltage aktivt og påvirke implementeringen af FAO’s frivillige retningslinjer for sikring af bæredygtig småfiskeri (SSF guidelines) gennem deltagelse i politiske processer og programmer, 2) At styrke WFFP’s videns- og organisationskapacitet, herunder mulighed for at påvirke politiske beslutningsprocesser. Målgruppen er WFFPs 21 medlemsorganisationer, og indsatsen vil gavne 2.000.000 mennesker.

Overordnet mål:

At styrke WFFPs politiske position til at kunne påvirke politi-ske beslutningsprocesser og medvirke til at gøre håndteringen af naturressourcer i fiskerisektoren mere menneskerettighedsbaseret.

Umiddelbare mål:

1) WFFP påvirker gennem deltagelse i Global Assistance Programme (GAP) og andre relaterede processer aktivt implementationen af SFF guidelines.

2) WFFP styrker deres politiske organisationskapacitet med henblik på at kunne advokere for en menneskerettighedsbaseret fiskeripolitik- og lovgivning – både lokalt og globalt.

Målgruppe:

Indsatsens primære målgruppe er sammensat af ledelsen af 21 WFFP medlemsorganisationer samt de fiskere, som er organiseret i disse medlemsorganisationer. Det formodes at indsatsen således vil nå over 2.000.000 fiskere.

Indikatorer:

  • WFFP deltager og bidrager til GAP i FAO med erfaringer og viden fra hele bevægelsen.
  • Lederskabet i WFFP øger deres indflydelse, styrker alliancerne og bidrager til realiseringen af en menneskerettighedsbaseret international fiskeripolitik.
  • WFFP arbejder for at udvikle relevante metoder til at forme GAP og lignende politiske processer. Nøgleproblematikker er: Ocean Grabbing, Madsuverænitet, Marine Protected Areas mv.
  • Mindst ti medlemsorganisationer deltager i hver global kampagne, som har til hensigt at advokere for implementering af SSF guidelines, for at kunne sikre småfiskeres rettigheder.
  • En langsigtet kommunikationsstrategi forankres i WFFP.
  • WFFP forbedrer deres vidensdeling internt og bliver rustet til at sprede opmærksomhed omkring medlemmernes nationale kampe.

 

TILBAGE TIL PROJEKTOVERSIGT

Array