Creating political inclusiveness of the youth in Zimbabwe

Land: Zimbabwe

Partner: Youth Forum (YF)

Bevilliget beløb: kr. 1,859,641.00

Projekt start: 8/1/2013 Projekt slut: 12/31/2014 (Afsluttet)

Projektet styrker Youth Forums (YF) demokratiske organisationsstruktur (3.200 medlemmer) samt YFs evne til at mobilisere unge, der er politisk marginaliserede i Zimbabwe og engagere unge fra græsrødderne i politisk inklusion. YF vil gøre de unge i stand til at tale på egne vegne og igennem sine medlemmer lave fortalervirksomhed på både lokalt og nationalt niveau. Denne fortalervirksomhed vil ske ud fra de unges egen tilværelse og vil demonstrere, at YF er en græsrodsbaseret, medlemsdrevet organisation, som kan være med til at sætte de unges udfordringer på regeringen og politikernes dagsorden. Projektet vil styrke YFs nuværende fortalervirksomhed samt organisationens legitimitet. Lederne vil blive trænet i fortalervirksomhed og interaktion med politikere og embedsmænd, samt nationalt kampagnearbejde og hermed skabe mere kompetence og potentiale for fremtidig stor synlighed og gennemslagskraft blandt unge i Zimbabwe.

Overordnet mål:

At Youth Forum (YF) arbejder demokratisk som organisation med en klar identitet, der engagerer unge fra græsrødderne i Zimbabwe i politisk inklusion.

Umiddelbare mål:

1. Styrkelse YFs nye demokratiske strukturer i Masvingo, Harare og Matabeleland Syd og på nationalt niveau.

2. Forbedre lederskabskapacitet indenfor fortalervirksomhed og lobby arbejde på lokalt (Masvingo, Harare og Matabeleland Syd) og nationalt niveau.

3. Styrkelse af YFs nationale identitet og facilitering af organisatorisk kohærens på nationalt niveau.

Målgruppe:

Den primære målgruppe er YFs 3.200 medlemmer i aldersgruppen mellem 18-35 år. Projektet vil primært arbejde med YFs lederskab på distrikt, provins og nationalt niveau (343 unge) samt YFs medlemmer i Masvingo, Harare og Matabeleland Syd (ca. 1500 unge). YF har en 50/50 % kønskvoter profil, der er vel implementerede. Den sekundære målgruppe er interessenter og den bredere befolkningen i Masvingo, Harare og Matabeleland Syd, der vil nyde godt af YFs medlemmers aktiviteter.

Indikatorer:

1: 1.a Implementering af YFs nye forfatning, 1.b Etablering af satellitkontorer i Masvingo Matabeleland Syd, 1.c 90 % af de valgte ledere har deltagede i kønsligheds workshops, 1.d Intern og ekstern kommunikations strategier er vedtaget af YFs bestyrelse, 1.e Gennemgang af ’Code of Counduct’, 1.f. To fundraising aktiviteter er afholdt og 1.g. 1 ny donor.

2: 2.a 90 % af de 187 valgte ledere er trænet i fortalervirksomhed og lobby arbejde, 2.b 90 % af 17 distrikter i Masvingo, Harare og Matabeleland Syd har identificerede kortsigtede prioriteter for problemer, der skal arbejdes med i fortalervirksomhed og lobby arbejde, 2.c 75 % af distrikterne dokumenterer konkrete fortalervirksomhed og lobby aktiviteter, 2.d YFs nationale lederskab har deltaget i mindst 3 nationale regeringsinitiativer i forbindelse med ungdoms problemstillinger og 2.e YF dokumenterer mindst 1 månedlig fortalervirksomhed og lobby aktivitet

3: 3.a En national kampagne er skudt i gang, der adresserer et problem identificerede af YFs medlemmer, 3.b Kampganen skal nå ud til minimum 80 % af provinserne, 3.c Rekruttering af 1.600 nye medlemmer i Masvingo, Harare og Matabeleland Syd (50 % forøgelse) og 3.d Rekruttering af 1.000 nye medlemmer i de resterende provinser.

 

TILBAGE TIL PROJEKTOVERSIGT

Array