Creating legitimate and viable platforms for youth participation

Land: Zimbabwe

Partner: Youth Forum

Bevilliget beløb: kr. 999,955.00

Projekt start: 7/1/2011 Projekt slut: 3/31/2013 (Afsluttet)

Unge i Zimbabwe er som gruppe marginaliserede i politiske processer grundet sociale, økonomiske og kulturelle forhold. Der findes ingen demokratiske og medlemsbaserede organisationer, der repræsenterer andre unge end de studerende. De fleste unge mangler direkte adgang til politisk deltagelse. Kernen i det planlagte projekt med Youth Forum er at gøre organisationen medlemsstyret, demokratisk og repræsentativ i sin opbygning – det gælder i dens strukturer, fx. ligelig fordeling af mænd og kvinder, samt medlemsvalgte ledere på lokalt og nationalt niveau. Projektet vil aktivere og formalisere Youth Forums medlemsskare og facilitere den demokratiske dannelse af decentrale strukturer i 17 distrikter, 3 provinser samt på nationalt plan. Projektet vil også styrke Youth Forums nyvalgte lederes kapacitet til at handle i en demokratisk baseret organisation. Det vil styrke Youth Forum, så det legitimt kan udtale sig på vegne af dets medlemmer i nationale fora og deltage i udviklingen af ungdomspolitikker.

Overordnet mål:

Youth Forum fungerer som en demokratisk og legitim platform til mobilisering og advocacy i forbindelse med ungdomsrelaterede temaer i Zimbabwe

Umiddelbare mål:

1. Målgruppen, som er organiseret i demokratiske strukturer, har indflydelse internt i organisationen.

2. Adgang til information og videndeling er forbedret internt i organisationen. 3. Youth Forum’s valgte ledere har forbedret deres management kapacitet.

Målgruppe:

Målgruppen er både de eksisterende Youth Forum medlemmer og aktivister, som er mellem 18 og 30 år (omkring 3500 personer) og de unge som er interesserede i at blive hørt gennem demokratiseringen af Youth Forum som organisation. Målgruppen er både mænd og kvinder. Men støtten til- og deltagelsen af unge kvinder er en høj prioritet i forbindelse med demokratiseringsprocessen.

Indikatorer:

  1. Mindst 2500 medlemmer er registreret.
  2. Mindst 175 ledere er blevet valgt af medlemmerne
  3. Nyhedsbreve med interne og eksterne nyheder er omdelt til medlemmer
  4. Medlemmernes synspunkter og holdninger bliver diskuteret på alle Youth Forum møder
  5. Alle ledere har deltaget i træning om advocacy og ledelse
  6. Alle ledere har kendskab til organisationens Code of Conduct

 

TILBAGE TIL PROJEKTOVERSIGT

Array