ACT NOW AGAINST POLITICAL VIOLENCE RAPE AND TORTURE

Land: Zimbabwe

Partner: National Constitutional Assembly

Bevilliget beløb: kr. 499,086.00

Projekt start: 3/15/2011 Projekt slut: 12/31/2012 (Afsluttet)

Organiseret vold mod politisk aktive kvinder– ’politisk vold’ –, der kæmper for demokratiske rettigheder i Zimbabwe er et stigende problem, både for de enkelte ofre og for kvinders adgang til politisk deltagelse. Et repressivt politisk miljø og manglende koordinering blandt civilsamfundsorganisationer har forhindret dette problem i at blive adresseret. Dette projekt sigter mod at mobilisere politisk aktive kvinder fra the National Constitutional Assembly, Zimbabwe Congress of Trade Unions og Zimbabwe National Students Union i kampen mod politisk vold, samt gennemføre en kampagne mod politisk vold som en platform for at fremme menneskerettigheder i Zimbabwe. Gennem fortalervirksomhed, netværk og uddannelse søger dette projekt at styrke politisk aktive kvinder i deres kapacitet til at deltage politisk og sætte politisk vold på den politiske dagsorden både i Zimbabwe, det sydlige Afrika, Danmark og EU. Via rådgivning på lokalt plan søger projektet desuden at skabe handlemuligheder for ofre for politisk vold.

 

TILBAGE TIL PROJEKTOVERSIGT