Towards New Ways of Cooperation and Capacity-Building between AK and Partners in Africa

Lande: Swaziland, South Africa, Zambia, Zimbabwe, Uganda

Partnere Foundation for Socio-Economic Justice (og partnere), Swaziland + 14 andre partnere i Sydafrika, Zimbabwe, Uganda, Swaziland og Zambia

Bevilliget beløb: kr. 498,046.00

Projekt start: 3/1/2013 Projekt slut: 6/30/2013 (Afsluttet)

Denne partnerskabsaktivitet bygger på erfaringer og anbefalinger fra såvel den 2. afholdte partnerskabsseminar, Towards further strengthening the cooperation between AK and partners “i november 2011 som fra dialogen og samarbejdet med partnerne. Partnerskabsaktiviteten består af en 4-dages workshop for 10 repræsentanter fra AK, 30 repræsentanter fra sydpartnerne samt 2 oplægsholdere. Aktiviteten søges afholdt i Bulawayo, Zimbabwe.

Emnerne vil være:

1 opfølgning på konklusionerne fra 2. seminar, f.eks. “hvilken betydning fik det arabiske forår for jeres land/organisation, erfaringer med LFA og M&E etc.

2. Endvidere vil SADCs og EU’s funktion og betydning i regionen blive diskuteret.

3. Introduktion til Civic Education.

4. Introduktion til alternative samarbejdsformer i stedet for partnerskab: strategiske koalitioner, alliancer og netværk.

5 Bidrag til “Future Strategic Plan for AK Partnerships in 5-10 years”.

Blandt de forventede resultater vil være:

1. erfaringsudveksling indenfor det samlede partnerskab,

2.en styrket viden og kompetence hos deltagerne indenfor organisering, advocacy, kapacitetsstyrkelse, herunder mobilisering og projektledelse.

3 En Plan of Action for samarbejdet de næste år.

 

Tilbage til projektoversigt

Array