Din støtte – vores styrke

Vi har en drøm. En drøm om at skabe en bevægelse i Danmark, der arbejder mod den nyliberale verdensorden og forsøger at skabe alternativer i samarbejde med andre græsrødder her og i resten af verden.

Vi bliver stadig større – med flere medlemmer, flere aktivister og flere aktiviteter. Og det er godt, for vi har brug for at vokse.

De udfordringer, vi står overfor, bliver mere og mere tydelige. Den fortsatte skævvridning og dermed større ulighed mellem mennesker, lande og kontinenter er resultatet af forkerte løsninger på de problemer, verden står overfor.

Vi tror ikke, at det såkaldte frie marked er løsningen på alverdens problemer, og vi mener ikke, at frihandel er særlig fri. Hvis vi skal gøre op med den lille politiske og økonomiske elites magt, skal vi samarbejde med andre ligesindede bevægelser i resten af verden og skabe en stærk ramme for politisk aktivisme i Danmark. Hvis vi skal øge modstanden mod udemokratiske handelsaftaler såsom TTIP og CETA, hvis vi skal presse på for mere retfærdige love og forhold for verdens politisk og økonomisk marginaliserede, og hvis det ikke skal være den stærkeste, der vinder, men derimod fællesskab og kollektive løsninger, så har vi brug for din støtte.

De sidste par år har vi oplevet, at der er flere, der støtter vores arbejde. Og endnu mere har vi set, at mange har valgt at blive aktivister i vores organisation. Det giver os håb om, at vores planer om at komme ud i andre dele af landet kan lykkes, og at vores arbejde for at skabe en bevægelse i Danmark, der arbejder med globale udfordringer og alternativer, fortsat kan styrkes. Vi tror på, at en anden og mere lige verden er mulig.

Med din hjælp, kan vi sammen komme et skridt nærmere.

Vi håber, du vil finde denne lille tekst interessant. På vores hjemmeside kan du læse om vores samarbejder med inspirerende bevægelser ude i verden og om, hvad der sker i en aktiv organisation, der drømmer om at blive en bevægelse.