Aktivistskole i Global Aktion 2023

Global Aktions kursuskalender for aktivistskole 2023

Aktivist skolen er et uddannelsestilbud til aktivister og medlemmer af Global Aktion, der ønsker at lære mere om politisk aktivisme og få konkrete værktøjer i politisk og aktivistisk arbejde. Forløbet strækker sig over hele 2023 og er åbent for alle medlemmer af GA.

Hvis det beskrevne minimums antal deltagere ikke opnås aflyses workshoppen. 

Hvis du eller din gruppe har ønsker til emner der skal tages op, kan i kontakte Sophie eller Morten fra sekretariatet.

Tilmelding via google forms

///English///

The Activist School is an educational service for activists / members of Global Aktion who want to learn more about political activism and get concrete tools for political and activist work. The course extends over the whole of 2023 and is open to all members of GA.

Workshops that are only described in Danish, is held in Danish.

If the described minimum number of participants is not reached, the workshop will be cancelled.

Sign up via Google forms

AFHOLDT: Brug af satellitter i aktivisme

Søndag den 19. marts 2023, Kl. 13:00
Ved Michel van der Houvel, Aktivist i Global Aktion

Mål: at vise hvordan brugen af satellitfotos kan afsløre afskovning, masse fordrivelser, store infrastrukturprojekter mv, der kan bruges i aktivisme.
Minimums antal deltagere: 5

UDSKUDT: Hvad kan en aktindsigt bruges til?

Torsdag den 13. april, 17:00 – 19:00 (OBS: Udskudt!)
Ved Ulrik Dahlin, Journalist Dagbladet Information.

Mål: At få praktiske redskaber og viden om hvordan man kan søge om aktindsigt hos offentlige myndigheder. Aktindsigt kan være en skattekiste af informanter, eller lang tids venten for ingenting.
Minimum antal deltagere: 8

AFHOLDT: How do I get a good context understanding without spending all my free time on it? (English)

Monday 24th of April 17:00 – 19:00
By Morten Nielsen, Global Aktion.

Objective: To give participants simple tools to familiarize themselves with the political context in a country, or on a topic, without having to spend too much time on it.
In two hours, Morten from GA, will provide a method to have a clear context understanding of a country or a development.
Minimum number of participants 5

AFHOLDT: Hvordan fungerer det politiske Danmark? Møde på Christiansborg

Mandag den 15. maj, 16.30 – 18.30
Ved Tobias Clausen, EU rådgiver for Enhedslisten.

Mål: Deltagerne besøger Christiansborg, og høre hvordan der er mulighed for, at vi som GA kan bruge eller forsøge at få indflydelse på det politiske system.
Rundtur på Borgen, og nærmere instruktion i, hvad man kan bruge udvalgs foretræde, minister samråd, spørgsmål i salen, skriftlige spørgsmål til ministeren mv. til.
Minimums antal deltagere: 10

CISU follow up – kick starting your new CISU project (English)

Sunday 11th of June, half day weekend workshop

Objective: Making google workspace folder * Start up visit * Cooperation agreement * Implementation plan * Phased budget.
Minimum number of participants: 7

Hvordan laver man en god kampagne?

Torsdag den 12. juni, 17:00 til 19:00
Ved Morten Nielsen og David Lauesen, Global Aktion.

Mål: At give aktivisterne i projekt og kampagne grupperne forståelse for hvordan man skaber en stærk politisk kampagne – fra målgruppedefinition til indhold, metoder og aktiviteter mv. En kampagne kan have mange udtryk. Du vil blive introduceret til: Målgruppe defination, strategi og metoder. GAs platforme og mulighederne der er til rådighed. Og ikke mindst ideer  til hvor man kan søge penge.
Minimums antal deltagere: 6

Hvordan holder jeg et godt oplæg på et gymnasium eller en god tale på Slotspladsen?

Mandag den 4. september, kl. 17:00 – 19:00
Ved Morten Nielsen og Birgitte Diget, Global Aktion.

Mål: At deltagerne får konkrete redskaber til hvordan man præsentere et mundtligt oplæg eller offentlig tale.
Minimums antal deltagere: 6

Dybdeborende Journalistik Research

Dato kommer snart! Varighed af 4 timer
Ved Bo Elkjær, journalist, Dagbladet Information.

Mål: Lære deltagerne at bruge forskellige avancerede søgemaskiner, for at kunne undersøge magt, ejerforhold mv.
Minimums antal deltagere: 12

Safety for partners in the south – and for yourself (Zoom meeting). (English)

Date will be announced soon. 17:00 – 19:30.
With Morten Nielsen (GA) and Venicia Govender, former head of Human Rights Commission in South Africa. Right activist in the region.

In societies with increased pressure on space for civil society, security on different levels are urgently needed. The workshop will give concrete ideas and tools for security matters and also how to build a more offensive strategy for yourselfers, your organization and comrades in the global south.
Goal: To give participants concrete tools in how to support south partners in security strategies.
Minimum number of participants: 7

Use of the mobile phone in documentation during project travel 

Monday 11th of September, 17:00 – 19:00
With Morten Nielsen, Global Aktion.

Objective: That the participants can take reasonably good photos with their mobile phone, and that they can produce short videos.

Minimum number of participants: 5

Activist training: Understanding capitalist accumulation strategies

Monday 18th of September, 17:00 – 19:00
After-work workshop with Mads Barbesgaard, Associated Senior Lecturer, Lund University.

Objective: To give activists at GA concrete tools for critical research on extractivism and the accumulation strategies of multinational companies.
Minimum number of participants: 6

The development paradigm

Wednesday debate. Dato will be announced soon.
With Mads Barbesgaard, Senior lecturer, Department of Human Geography, Lund University.

What is the problem with the development approach used by the Global North and most NGOs? What is the alternative?The aim of this workshop is to have a thorough debate about the concept of development and GA’s criticism of it, and what alternatives there are.
Minimum number of participants: 10

Skill sharing – budgeting and financial management of CISU projects

Half day weekend workshop – date will be announced soon!

How is the new phased budget format and its built-in monitoring tool working and gaining life in the project groups and for the partners?
Minimum number of participants: 7

Skill Sharing: GA group learnings on project monitoring & evaluation

Half day weekend workshop – date will be announced soon!
By Sophie Lønborg, Global Aktion

Objective: What works and what does not in our MEL work? – Which tools are useful and whats not? – How does our partners work with MEL and what can we contribute with? – What does the groups need from SEK of support  – What new skills do we want to gain?