Global Aktion søger :

Praktikant med fokus på udviklingsprojekter

Har du lyst til at få erfaring med konkret solidaritetsarbejde og projektudvikling- og administration, og har du lyst til at være en del af en travl arbejdsplads med et stort frivilligt miljø? Deadline mandag den 6. december.

Global Aktion søger en praktikant fra starten af januar og frem til slut juni 2022 til at indgå i vores projektteam. Du vil i denne stilling arbejde tæt sammen med vores projektmedarbejder og vores frivillige projektgrupper. Som praktikant vil du støtte op om vores generelle projektarbejde med et særligt fokus på projektadministration og partnerskaber med politiske græsrodsorganisationer i det globale Syd.

Praktikken vil være 32 timer om ugen med fleksible arbejdstider, således at du også vil have mulighed for at passe eventuelle kurser i perioden. Der vil forekomme møder aften og weekend samt mulige rejseaktiviteter i forbindelse med projektbesøg. Praktikken er ulønnet, men alle rejseaktiviteter i forbindelse med praktikken dækkes af Global Aktion.

Opgaver:

 • Være kontaktperson til nogle af Global Aktions projektgrupper og indgå i deres samarbejde med Syd-partnerorganisationer.
 • Støtte projektgrupperne med projektadministration og økonomistyring generelt samt i at bygge bro mellem deres projektaktiviteter i syd og kampagnearbejde herhjemme
 • Indgå i arbejdet med at udvikle nye projekter i samarbejde med projektmedarbejderen, projektgrupperne og partnerne i Syd.
 • Planlægning af et kommende partnerskabsseminar i Sydafrika for Global Aktion og alle Global Aktions projektpartnere.
 • Opdatering af GA’s manualer og guidelines for projektadministration, samt støtte projektmedarbejderen i udviklingen af interne procedurer for organisatorisk vidensdeling mellem grupperne
 • Planlægning og afholdelse af GA’s faste formater for offentlige og interne events i samarbejde med sekretariatet og de andre praktikanter
 • Støtte sekretariatet i afholdelse af en række workshops som led i GA’s aktivistskole med fokus på værktøjer til projektadministration
 •     Andre forefaldende opgaver på sekretariatet.

 

Du vil få erfaring med:

 • Arbejdet i en politisk- og frivilligdrevet organisation, der er i konstant udvikling.
 • At indgå i samarbejde med græsrodsorganisationer i Det Globale Syd.
 • Udvikling af interne procedurer for organisatorisk vidensdeling
 • Afholdelse af interne og offentlige arrangementer
 • Fundraising og fondsansøgninger til aktiviteter i Danmark, Europa og globalt.
 •     Administration og monitorering af udviklingsprojekter.

Vi søger en personer, som:

 • Er opsøgende og i stand til at arbejde selvstændigt.
 • Er god til at facilitere processer med flere parter involveret.
 • Er god til at motivere og arbejde med frivillige.
 • Har praktisk sans, organisatoriske evner og har sans for detaljer.
 • Er indforstået med og kan arbejde under den politiske ramme vi har i Global Aktion.
 • Gerne har erfaring eller kendskab til rettighedsbaseret arbejde og/eller græsrodsbevægelser i det globale Syd.
 • At du har særlig interesse og fagligt kendskab til naturressourcer, handel og klima, da en stor del af Global Aktions arbejdsgrupper arbejder med retten til at sige nej til ressourceudvinding samt ressourceudvindings påvirkning på lokalbefolkninger, klima og rettigheder.
 • Gerne har kendskab til organisationsarbejde.
 • Har gode dansk- og engelskkundskaber i både tale og skrift.
 •     Er i gang med en videregående uddannelse.

Vi tilbyder en praktikplads, hvor du får praktisk erfaring med politisk projektarbejde, og hvor du kommer til at samarbejde med mange ildsjæle med stor faglig viden og politisk erfaring. Det konkrete indhold i praktikken afgøres i vid udstrækning af dine kvalifikationer og faglige profil, sådan at praktikopholdet fuldt ud lever op til dit uddannelsessteds krav. Det vil også være muligt at ændre start- og slutdatoerne for praktikken, så den tilpasses dine behov. Vi lægger dog vægt på en samlet opstart for vores praktikanter for at give den bedst mulige introduktion.

Global Aktion er en solidaritetsbevægelse, der sammen med græsrodsbevægelser fra hele verden kæmper for grundlæggende forandringer i det globale politiske og økonomiske system. Vi tror på, at en mere lige og retfærdig verden er mulig. Vi støtter sociale bevægelser i det globale Syd i deres kamp for demokrati, rettigheder og en mere lige fordeling af samfundets ressourcer. Vi arbejder på at påvirke beslutningstagere i Danmark, EU og globalt, og på at mobilisere og informere befolkningen i Danmark om de forhold, der skaber ulighed, og de muligheder der er for at skabe forandring. 

Du vil til daglig være en del af sekretariatet på Nørrebro i København, hvor vi pt. er 6 ansatte, 3 praktikanter og ca. 120 frivillige aktivister, fordelt på 25 arbejdsgrupper.

Ansøgning

Send din ansøgning og dit CV til info@globalaktion.dk og sofie@globalaktion.dk.

Deadline er mandag den 6. december. Der vil blive indkaldt til samtaler løbende.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved at kontakte sekretariatet på tlf. 35 35 92 32